27. feb, 2018

2016

Nye koster kom inn som musikkansvarlig og det ble vel merket av at det var en dreining mot litt mer folkelig populær musikk.

Det var vel ingen tvil om at mer action på scenen var noe som ble forventet av årets artister.

For hun som vant ble det vel ikke helt den typen action hun hadde håpet på under den internasjonale finalen.

Blant mange gode bidrag dette året vil jeg trekke frem det som virkelig skapte en historie i sin fremføring. Og ideen med disse dukkene var det kameramannen som hadde.